Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Olisiko aika avata seuraava ovi asiakastyössä?

Lisätty 15.09.2017

Lokakuussa käynnistyy ammatillinen täydennyskoulutus, jonka annin soisi olevan laajemmin ohjauksellista, valmentavaa ja terapeuttista asiakastyötä tekevien tiedossa. Mindful Coach – käyttäytymisen muutoksen menetelmäkoulutus tarjoaa paitsi ymmärrystä käyttäytymisestä ja keinoista sen muutokseen psykologian ja käyttäytymistieteen näkökulmasta, myös työkaluja oman työotteen vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen. 

Koulutus toteutetaan toista kertaa yhteistyössä Snellman Kesäyliopiston kanssa. Viime vuonna järjestetty pilottiversio sai osallistujiltaan erinomaisen palautteen. Koulutukseen osallistuneet toimintaterapeutti Virpi Kauhanen ja fysioterapeutti Kirsti Karjalainen lupautuivat kertomaan enemmän koulutuksen annista asiakastyölleen. 

Miksi kannattaa tulla mukaan?

 

Koulutuksen sisällöt nivoivat yhteen ja syvensivät aiemmin opittua sekä auttoivat suuntaamaan huomion tekijöihin, jotka ylläpitävät asiakkaan ongelmia. Nämä voivat olla eri asioita kuin pulmien alkuperäinen syy kaukana menneisyydessä. Ylläpitäviin tekijöihin puuttuminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta haitallisen toiminnan noidankehä saadaan rikki ja tehdään muutos mahdolliseksi. 

 

 ”Koulutuksessa oli paljon yhtymäkohtia omaan ammatilliseen koulutukseeni ja siten siitä oli helppo löytää tuki työlleni. Käyttäytymisen analyysi syineen ja seurauksineen auttoi tutkimaan tarkemmin, miten arvioinnissa löytyneet asiat vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja arvioimaan kriittisesti sitä, mihin kannattaa puuttua.”

”Koulutus opetti entistä enemmän ymmärtämään asiakkaan motiiveja. Käyttäytymisen syiden ja seurausten tarkastelu yhdessä asiakkaan kanssa auttoi asiakastakin oivaltamaan sudenkuoppiaan ja helpotti asiakkaan motivoimista muutokseen.”

 

Koulutus auttoi myös huomaamaan, että toisinaan keinot, joilla asiakas itse tai hänen parissaan työskentelevät yrittävät ratkaista ongelmia, tuottavat uusia ongelmia:

” Joskus sillä, miten asioita yritetään korjata, saadaan uusia ongelmia aikaiseksi. ”

 

Asiakastyössä olennaista on ymmärtää myös oman toiminnan vaikutus asiakkaan tilanteeseen ja osata käyttää oikeita muutosmenetelmiä oikeaan aikaan. Erityisesti tietoisuustaitojen opiskelu paitsi asiakastyössä käytettävänä menetelmänä, myös oman työotteen kehittämisen ja arvioinnin tukena palveli tätä tarkoitusta:

 

 ”Tietoisuustaitojen opiskelu auttoi ymmärtämään paremmin omaa toimintaani ja sen vaikutusta asiakkaan tilanteeseen.”  

 ”Tietoisuustaidot käyttäytymisenmuutostekniikkana helpottavat asiakkaan asioiden jäsentämistä. Koulutuksen kautta innostuin lukemaan lisää myös itsemyötätunnosta, mikä vaikutti ajatteluuni terapeuttina.”

 

Kenen kannattaisi osallistua koulutukseen?

 

 ”Monista taustoista tulevat voivat hyötyä tästä koulutuksesta, ammatilla ei ole väliä, vaan yhteinen kiinnostus käyttäytymiseen ja sen muutokseen yhdistää.”

 ”Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa ymmärrystään käyttäytymisestä ja sen muutoksesta. Se sopisi myös ryhmien parissa, esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville.”

 

Mindful Coach -koulutukseen voit ilmoittautua täällä.

 

 

The consequences of an act affect the probability of its occurring again.

B. F. Skinner